o-nama-1

Mr Aet Salh predsjednica programskog odbora i inicijatorka časopisa

Kažu da najbolji projekti nastaju spontano, tako je i ovaj časopis, potpuno spontano nastao na jedno naučnom skupu, prije tri godine, kroz neformalnu komunikaciju.

“Ženski glas“ jeste izazvao pažnju javnosti, jer je prvi put da se na crnogoroskom tržištu nađe časopis takvog tipa. Sudeći po reakcijama kako stručne tako i laičke javnosti, jedan ovakav projekat je nedostajao našem društvu. 

Časopis koji je spoj tradicije i današnjeg doba, tradicija nas podsjeća na zaboravljene vrijednosti društva, i na žene koje su dale doprinos društvu kroz istoriju,  a opet sa druge strane akcenat je stavljen na kvalitet današnjeg doba, odnosno na žene koje danas daju doprinos društvu iz različitih aspekata.

o-nama-1
o-nama-1

Istorija kao inspiracija

Istorija je puna hrabrih crnogorki i zbog toga je uvijek na naslovnici časopisa jedna od istorijskih ličnosti, do sada su bile princeza Jelena Savojska, princeza Ksenija Petrović, Vukica Mitrović Šunja – narodni heroj…takođe se unutar časopisa može pročitati njihova biografija.

Zapravo, sve istorijske ličnosti  mogu poslužiti kao primjer današnjim generacijama, na njihovoj hrabrosti, požrtvovanosti, i teškom bremenu koje su nosile na svojim plećima, a ipak izlazile kao pobjednice. Čini se da nas je sve to osnažilo kroz vrijeme pa tako danas imamo sjajne, jake žene u svim sferama društva.

Istorija kao inspiracija

Istorija je puna hrabrih crnogorki i zbog toga je uvijek na naslovnici časopisa jedna od istorijskih ličnosti, do sada su bile princeza Jelena Savojska, princeza Ksenija Petrović, Vukica Mitrović Šunja – narodni heroj…takođe se unutar časopisa može pročitati njihova biografija.

 Zapravo, sve istorijske ličnosti  mogu poslužiti kao primjer današnjim generacijama, na njihovoj hrabrosti, požrtvovanosti, i teškom bremenu koje su nosile na svojim plećima, a ipak izlazile kao pobjednice. Čini se da nas je sve to osnažilo kroz vrijeme pa tako danas imamo sjajne, jake žene u svim sferama društva.

o-nama-2
o-nama-2

Aktivna uloga žena u društvu

Uloga žena u crnogorskom društvu se značajno promijenila, što potvrđuje činjenica da je veliki broj žena aktivan u političkom i javnom životu, ekonomiji, u sferi umjetnost i kulture. Dakle, jasno je da žene same sebi stvaraju pretpostavke za emancipaciju i podjednaku raspodjelu resursa i moći u svim segmentima života u Crnoj Gori.

“Blago onom ko dovijeka živi, imao se rašta i roditi”, ako danas naslovnicu časopisa krase istorijske ličnosti žena o kojima se i nakon toliko godina govori, onda su se imale rašta i roditi.
o-nama-3

Aktivna uloga žena u društvu

Uloga žena u crnogorskom društvu se značajno promijenila, što potvrđuje činjenica da je veliki broj žena aktivan u političkom i javnom životu, ekonomiji, u sferi umjetnost i kulture. Dakle, jasno je da žene same sebi stvaraju pretpostavke za emancipaciju i podjednaku raspodjelu resursa i moći u svim segmentima života u Crnoj Gori. “Blago onom ko dovijeka živi, imao se rašta i roditi”, ako danas naslovnicu časopisa krase istorijske ličnosti žena o kojima se i nakon toliko godina govori, onda su se imale rašta i roditi.
o-nama-3

Žene kao uzori

Čast i poštenje su osobine koje je crnogorsko društvo oduvijek veličalo, a posjedovale su i mnoge žene, ali na njihove uspjehe se, nažalost žmurilo. Tako bi one ćutke nastavljale svoju borbu svjesne da će teško dobiti priznanje, ohrabrenje i podršku.

Svjedoci smo da se danas kroz medije plasiraju i pogrešne vrijednosti, treba podsjetiti da mediji socijalizuju ljude i djecu. Osnovni cilj nastanka časopisa jeste plasiranje kvaliteta našem društvu, koji je bio potisnut.
Zbog toga časopis “Ženski glas” prezentuje sve žene koje mogu biti uzor drugim ženama i mlađim generacijama.

Žene kao uzori

Čast i poštenje su osobine koje je crnogorsko društvo oduvijek veličalo, a posjedovale su i mnoge žene, ali na njihove uspjehe se, nažalost žmurilo. Tako bi one ćutke nastavljale svoju borbu svjesne da će teško dobiti priznanje, ohrabrenje i podršku.

Svjedoci smo da se danas kroz medije plasiraju i pogrešne vrijednosti, treba podsjetiti da mediji socijalizuju ljude i djecu. Osnovni cilj nastanka časopisa jeste plasiranje kvaliteta našem društvu, koji je bio potisnut.
Zbog toga časopis “Ženski glas” prezentuje sve žene koje mogu biti uzor drugim ženama i mlađim generacijama.

O-NAMA-4
O-NAMA-4

Biografija inicijatorke časopisa

galerija-13
Svojim radom u proteklom periodu, naročito kada je u pitanju rodna ravnopravnost koja je od suštinskog značaja za ukidanje svih oblika diskriminacije, ostavlja snažan trag u izgradnji društva koje daje jednake mogućnosti svima. Slojevito i složeno tretira pitanja koja se tiču djevojčica i žena kroz različite segmente, i to : nasilje, zdravlje, obrazovanje, ekonomija i učešće u odlučivanju, čime se ističe ne samo osnovno ljudsko pravo, već i višestruki efekat za brže postizanje održivog razvoja.

Svojim angažmanom animirala je na desetine pojedinaca i pravnih lica, iz zemlje i inostranstva, da se priključe brojnim akcijama i inicijativama u cilju preduzimanja mjera u vidu pomoći, kako bi se osigurala primjena ljudskih prava i osnovnih sloboda.
galerija-13

Svojim radom u proteklom periodu, naročito kada je u pitanju rodna ravnopravnost koja je od suštinskog značaja za ukidanje svih oblika diskriminacije, ostavlja snažan trag u izgradnji društva koje daje jednake mogućnosti svima. Slojevito i složeno tretira pitanja koja se tiču djevojčica i žena kroz različite segmente, i to : nasilje, zdravlje, obrazovanje, ekonomija i učešće u odlučivanju, čime se ističe ne samo osnovno ljudsko pravo, već i višestruki efekat za brže postizanje održivog razvoja. 

Svojim angažmanom animirala je na desetine pojedinaca i pravnih lica, iz zemlje i inostranstva, da se priključe brojnim akcijama i inicijativama u cilju preduzimanja mjera u vidu pomoći, kako bi se osigurala primjena ljudskih prava i osnovnih sloboda.

galerija-28
Participacija Aet Salh u brojnim kulturološkim i sociokulturološkim pitanjima je neosporna. Njeno ime utkano je i zastupljeno u brojnim naučnim radovima, časopisima , a pionir je u kreiranju knjige ,,Proces socijalizacije rodne ravnopravnosti” – knjiga koja je prva u regionu toga tipa, iz kojih izbija ozbiljan i kvalitetan pristup sadržajnim cjelinama koje današnjem čovjeku otvaraju vrata spoznaje problema što mu se nameću. Prva je i u drugim aspektima. Prva je magistrantkinja rodnih studija u Crnoj Gori. Inicijatorka je i Predsjednica programskog odbora časopisa „Ženski glas” za sve crnogorke i očuvanje kulturne baštine Crne Gore.

Časopis govori o crnogorkama i njihovom doprinosu našem društvu, i prvi je projekat toga tipa u Crnoj Gori. Dobitnica je brojnih nagrada, a ona koju posebno ističe je „ Dama godine 2018 REGION” (prestižno regionalno priznanje za rad, doprinos i stvaralaštvo). Cjelokupan rad ovoga stvaraoca, te dugogodišnji doprinos procesu uvođenja rodne ravnopravnosti u sve oblasti društvenog života, uz detaljan i predan pristup, čini je validnom za inicijativu ovog projekta.
Participacija Aet Salh u brojnim kulturološkim i sociokulturološkim pitanjima je neosporna. Njeno ime utkano je i zastupljeno u brojnim naučnim radovima, časopisima , a pionir je u kreiranju knjige ,,Proces socijalizacije rodne ravnopravnosti” – knjiga koja je prva u regionu toga tipa, iz kojih izbija ozbiljan i kvalitetan pristup sadržajnim cjelinama koje današnjem čovjeku otvaraju vrata spoznaje problema što mu se nameću. Prva je i u drugim aspektima. Prva je magistrantkinja rodnih studija u Crnoj Gori. Inicijatorka je i Predsjednica programskog odbora časopisa „Ženski glas” za sve crnogorke i očuvanje kulturne baštine Crne Gore. Časopis govori o crnogorkama i njihovom doprinosu našem društvu, i prvi je projekat toga tipa u Crnoj Gori. Dobitnica je brojnih nagrada, a ona koju posebno ističe je „ Dama godine 2018 REGION” (prestižno regionalno priznanje za rad, doprinos i stvaralaštvo). Cjelokupan rad ovoga stvaraoca, te dugogodišnji doprinos procesu uvođenja rodne ravnopravnosti u sve oblasti društvenog života, uz detaljan i predan pristup, čini je validnom za inicijativu ovog projekta.
galerija-28

Kontaktirajte nas